Behöver ni en energikartläggning för ert företag?

Är det så att ni har behov av en energikartläggning för ert företag? Eller funderar du på vad en energikartläggning för ert företag innebär? Det hela handlar om att energieffektivisera ert företag på bästa sätt. En energiexpert kan helt enkelt göra en kartläggning av hur mycket energi ert företag använder sig av för att driva verksamheten. Sedan ges förslag på vad ni kan åtgärda, så att ni använder er energi på ett smartare och effektivare sätt.

Det finns en hel del fördelar med att energieffektivisera företaget. Bland annat dessa:

  • Ni sänker era energikostnader
  • Ni stärker er konkurrenskraft
  • Ni får en minskad klimatpåverkan

Genom att kartlägga er energi och göra förändringar hur ni använder den samt även ändrar hur ni arbetar så ka ni nå långsiktiga miljömål på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan är det även en stor fördel för både bolagets ekonomi samt miljön att minska era energikostnader.

Kartlägg er energiförbrukning i företaget

Om det är så att ni vil satsa på att göra en energikartläggning för ert företag, så kan ni vända er till Eklund&Eklund. Sedan 2014 är det lag på att stora företag ska göra en energikartläggning. Men även mindre företag kan välja att låta göra en sådan, även om det inte är ett måste. Genom en kartläggning kan ni få en minskad energikostnad. Det är dock olika hur mycket ni kan spara. Det har att göra med hur företagets energikostnader ser ut idag. Det bästa är att genomföra en energikartläggning för att se hur mycket besparingar ni kan göra.